جامعه پژوهی فرهنگی
بررسی مقایسه ای ملاک های ازدواج (اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، ظاهری و دموگرافیک)زوج های در شرف ازدواج دوم با ملاک های آنها در ازدواج اول

محمد بهشتیان

دوره 7، شماره 2 ، شهریور 1395، صفحه 1-17

چکیده
  هدف این تحقیق بررسی مقایسه ای ملاک های ازدواج زوج های در شرف ازدواج دوم با ملاک های ازدواج اول آنها می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل همه زوج هایی است که در شهر تهران در سال 1394 قصد ازدواج دوم داشته اند و روش نمونه گیری به صورت نمونه گیری در دسترس می باشد و نمونه شامل 50 زوج در شرف ازدواج درسال 1394 می باشد که به مراکز مشاوره محقق مراجعه ...  بیشتر

پیامدهای فرهنگی و اجتماعی فتح اصفهان به دست اعراب

علیرضا شرافت؛ زهره زرشناس

دوره 7، شماره 2 ، شهریور 1395، صفحه 19-39

چکیده
  فتح ایران به دست اعراب مسلمان یکی از رخدادهای عظیم تاریخی به شمار می‌آید که پیامدهای گسترده‌ای به دنبال داشت. علاوه بر تحولاتی که در کل ایران به‌طور یکپارچه رخ نمود دگرگونی‌هایی هم در سطوح محلی و منطقه‌ای پدید آمد. پژوهش حاضر به چگونگی فتح اصفهان به دست اعراب مسلمان و پیامدهای فرهنگی و اجتماعی آن بر پایۀ نوشته‌های تاریخ‌نگاران ...  بیشتر

مطالعه کیفیت زندگی سرپرستان خانوار شهر زنجان در سال 1392

سودابه محرمی؛ حمید صنعت جو؛ یوسف بیانلو

دوره 7، شماره 2 ، شهریور 1395، صفحه 41-66

چکیده
  پژوهش حاضر به دنبال مطالعه و بررسی جامعه‌شناختی کیفیت زندگی سرپرستان خانوارهای شهرستان زنجان می‌باشد. سوال اصلی تحقیق این بوده که وضعیت کیفیت زندگی خانواده‌ها و خانوارهای شهرستان زنجان چگونه بوده و عوامل موثر در تغییر کیفیت زندگی سرپرستان خانوارهای شهر زنجان چیست؟ روش‌شناسی تحقیق: پژوهش حاضر با روش کمی انجام و به شیوه پیمایشی ...  بیشتر

بررسی رابطۀ جهت‏گیری‌های هدفی با هوش معنوی و مسئولیت‌پذیری بین دانش‏آموزان دختر سال اول دورة دوم متوسطۀ شهر تهران

ژاسنت صلیبی؛ بهنوش محمدی

دوره 7، شماره 2 ، شهریور 1395، صفحه 67-89

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه جهت‏گیری‏های هدفی با مسئولیّت‏پذیری  و هوش معنوی در بین دانش‏آموزان دختر سال اول دوره دوم دبیرستانهای شهر تهران بود. بدین منظور96 نفر از دانش‏آموز از سه دبیرستان دولتی به صورت تصادفی به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند و سه پرسشنامه هوش معنوی (ناصری،1387)، مسئولیّت‏پذیری  خانه و مدرسه (کردلو،1389) ...  بیشتر

نسبیت فرهنگی و نقد آن با تأکید بر آموزه‌های قرآنی

سید مصطفی مناقب؛ احمدرضا بسیج

دوره 7، شماره 2 ، شهریور 1395، صفحه 91-116

چکیده
  یکی از جنبه­های مهم و عام در دوران پست مدرنیسم نگاه نسبی­گرایانه به هر چیز از جمله فرهنگ است. از این رو بررسی مفهوم فرهنگ و سرنوشت تاریخی و عقاید و نظریات پیرامون آن هماره از دل مشغولی­های اصلی اندیشمندان جامعه­شناسی بوده است. نسبی­گرایی فرهنگی به معنای ارزشمند بودن همه فرهنگ ها و قوم مداری به معنای برتر دانستن فرهنگ جامعه ...  بیشتر