جامعه پژوهی فرهنگی
جراحی زیبایی مردان در تهران؛ بررسی دیالکتیکی عاملیت و ساختار مبتنی بر واقع‌گرایی انتقادی

زین العابدین جعفری؛ مجید موحد؛ سید سعید زاهد زاهدانی؛ اسفندیار غفاری نسب

دوره 11، شماره 1 ، خرداد 1399، صفحه 1-29

https://doi.org/10.30465/scs.2020.5182

چکیده
  این پژوهش با تکیه بر پارادایم واقع‌گرایی انتقادی، به زمینه‌ها، ساختارها و مکانیسم‌های اجتماعی مولّد جراحی زیبایی مردان در تهران و رابطه دیالکتیکی آنها با عاملیت انسانی پرداخته است. روش‌شناسی پژوهش، بر مبنای روش سه مرحله‌ای توصیف، قیاس و پس‌کاوی «آمبر فلچر» استوار شده است. بدین منظور از دو دسته داده کمّی استخراج شده از پیمایش‌های ...  بیشتر

مؤلفه‌های شکل‌دهنده‌ی‌‌ هویت ملی ایران در فرایند تاریخی

عبدالرحمن حسنی‌فر؛ مجید عباس زاده مرزبالی

دوره 11، شماره 1 ، خرداد 1399، صفحه 31-56

https://doi.org/10.30465/scs.2020.5185

چکیده
  هدف این مقاله بررسی مؤلفه‌های شکل‌دهنده‌‌‌ هویت ملی ایران در سیر تحول تاریخی می‌باشد. به‌طورکلی کشور ایران دارای یک هویت ملی تاریخی و کهن می‌باشد که قرن­ها پیش­ ایجاد شده و در فراخنای تاریخ توانسته است پایداری، پویایی و موجودیت خویش را حفظ کرده و تداوم بخشد. نکته اساسی در این‌جا این است که در این فرایند تاریخی، مؤلفه‌های ...  بیشتر

برساخته های گفتمان غرب زدگی؛ بافته های جلال آل احمد

محمدسالار کسرایی؛ ریتا اصغرپور

دوره 11، شماره 1 ، خرداد 1399، صفحه 57-87

https://doi.org/10.30465/scs.2020.5184

چکیده
  این مقاله در صدد است به فرآیند شکل گیری و هژمون شدن گفتمان غرب زدگی در ایران بپردازد. در شناسایی سازوکارِ کشمکش ها و منازعات اجتماعی، نظریۀ گفتمان لاکلاو و موف یکی از کارآمدترین روش ها است که به عنوان چارچوب و استراتژی تحقیقِ پیش رو برگزیده شده است. با اتکا به این نظریه، پی می بریم گفتمان غرب زدگی تصویری که از گفتمان غربگرای تجدد خواه ...  بیشتر

بررسی تجارب زیسته مربیان و دانش آموزان دبیرستان های شهر پارس آباد از وندالیسم

اسلام قاسم زاده اجیرلو؛ سید رضا معینی؛ روزا کرم پور

دوره 11، شماره 1 ، خرداد 1399، صفحه 89-114

https://doi.org/10.30465/scs.2020.5186

چکیده
  ویران کاری (وندالیسم) یا تخریب ارادی اموال و متعلقات عمومی، یکی از آسیب های اجتماعی است که همواره خسارات هنگفتی بر جامعه و به ویژه بر مدارس وارد       می سازد. در همین راستا؛ در پژوهش حاضر، تجارب زیسته مربیان و دانش آموزان دبیرستان های شهر پارس آباد از ویران کاری، با رویکردی جامعه شناختی مورد  بررسی قرارگرفت و به روش ...  بیشتر

ناسیونالیسم، قومیت و قوم‌گرایی (مطالعه موردی شهر بجنورد)

سید آیت الله میرزایی؛ معصومه عیدی

دوره 11، شماره 1 ، خرداد 1399، صفحه 115-147

https://doi.org/10.30465/scs.2020.5183

چکیده
  در این مقاله رابطه ناسیونالیسم (باستانی، مدنی و مذهبی) با متغیرهای قومیت و قوم­گرایی در میان گروه­های قومی (تات، ترک، ترکمن، فارس و کرد) ساکن در شهر بجنورد مورد بررسی قرار گرفت. برای انجام پیمایش و توزیع پرسشنامه نمونه­ ای به حجم پانصد نفر به شیوه نامتناسب از میان مردان و زنان هیجده سال به بالای ساکن شهر بجنورد انتخاب شد. نتایج ...  بیشتر

تبیین جامعه‌شناختی والدگری رسانه ای فضای سایبری (مورد مطالعه: والدین تهرانی)

بهاره نصیری

دوره 11، شماره 1 ، خرداد 1399، صفحه 149-170

https://doi.org/10.30465/scs.2020.5187

چکیده
  ارتقاء سطح سواد رسانه‌ای در جامعه ایرانی به ویژه برای والدین در جهت آگاه‌سازی فرزندانشان در استفاده از فضای سایبر، یک نیاز و ضرورت برای فرهنگ، سیاست و امنیت ملی ما محسوب می‌شود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و با توجه به ماهیت داده‌ها توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری در این پژوهش شامل والدین ساکن در شهر تهران که دارای فرزندان بین سنین ...  بیشتر