جامعه پژوهی فرهنگی
برساخت هویت فرهنگی- بومی در بستر نسل ها؛ پژوهشی کیفی در میان سه نسل از شهروندان شهر بندرعباس

آزیتا پورطرق؛ یاسر رستگار؛ سعید معیدفر

دوره 13، شماره 2 ، تیر 1401، صفحه 1-27

https://doi.org/10.30465/scs.2022.38260.2469

چکیده
  با توجه به روندهای توسعه، تکثر فرهنگ‌ها و رشد مدرنیزاسیون شهری، هویت فرهنگی-بومی از شکل اولیه آن فاصله گرفته و در حال تغییر است؛ از طرفی این مسئله در میان نسل های مختلف و در شهرهای مهاجرپذیر، شکلی ویژه به خود می‌گیرد. پژوهش حاضر به شیوه‌های برساخت هویت فرهنگی-بومی در میان شهروندان بومی بندرعباس می‌پردازد. روش به کار رفته، کیفی و ...  بیشتر

آسیب شناسی گفتمان معرفت شناسانه روشنفکری دینی

حسین روحانی

دوره 13، شماره 2 ، تیر 1401، صفحه 29-48

https://doi.org/10.30465/scs.2022.40695.2540

چکیده
  واقعیت آن است که هندسه معرفتی سروش ملغمه ای از مکاتب و فلسفه های غربی و شرقی است و همین امر کار را برای ارزیابی کارنامه فکری او دشوار می کند. سروش در دوره اول فکری خویش به جنگ مارکسیزم می رود و در ادامه حیات فکری خویش متأثر از اندیشه های فیلسوفان علم تئوری قبض و بسط تئوریک شریعت را صورتبندی می کند و دست آخر با ارائه نظریه «بسط تجربه ...  بیشتر

گفتمان فرهنگی-سیاسی جمهوری اسلامی ایران در قبال هنر و هنرمند با رویکرد نظریه لاکلائو و موفه

بیژن عبدالکریمی؛ سیران چوپان

دوره 13، شماره 2 ، تیر 1401، صفحه 49-64

https://doi.org/10.30465/scs.2022.41575.2573

چکیده
  این پژوهش، به ارائه تحلیل گفتمانی بر مبنای نظریه لاکلائو و موفه، از چگونگی سیاست‌گذاری نظام جمهوری اسلامی از بدو انقلاب تا به اکنون، در قبال هنرمندان، پرداخته است. در هر جامعه‌ای هنرمند، به عنوان قشر پیشرو و دارای ویژگی اندیشه ورزانه، تلقی شده که نقش عمده ای در تاثیرگذاری بر جامعه، ایفا می کند. این تحقیق تلاش کرده است تا استدلال کند ...  بیشتر

بررسی جامعه شناختی نقش سازمان های مردم نهاد در توسعه حق بر محیط زیست

علی فقیه حبیبی

دوره 13، شماره 2 ، تیر 1401، صفحه 65-87

https://doi.org/10.30465/scs.2022.39437.2503

چکیده
  زمینه و هدف: سازمان‌های مردم نهاد یا NGO ها تشکل‌های اجتماعی برخاسته از جامعه و غیردولتی هستند که بر اساس قوانین کشور به فعالیت‌های مختلفی از جمله در حیطه محیط زیست انجام می‌دهند. روش‌شناسی: پژوهش حاضر به بررسی نقش سازمان‌های مردم نهاد در توسعه حق بر محیط زیست با توجه به دیدگاه اسلام به روش توصیفی- تحلیلی پرداخته است. یافته‌ها: بهره‌مندی ...  بیشتر

تحلیلی بر نقش شخصیت‌های کارتونی غیر ایرانی در الگوپذیری فرهنگی کودکان از منظر والدین (جمعیت مورد مطالعه : والدین کودکان 6 تا 12 سال شهر صومعه‌سرا)

حسینعلی قجری؛ سمیه محسنی پشتمساری

دوره 13، شماره 2 ، تیر 1401، صفحه 89-118

https://doi.org/10.30465/scs.2022.40583.2536

چکیده
  با توجه به اهمیت نقش کارتون‌ها در الگوپذیری کودکان، مقاله حاضر به بررسی نقش شخصیت‌های کارتونی غیر ایرانی در الگوپذیری فرهنگی کودکان از منظر والدین پرداخته ‌است. این مقاله در پی پاسخگویی به این سوال است آیا رابطه معنی داری بین میزان تماشای کارتون‌های غیر ایرانی و الگوی پذیری فرهنگی کودکان از منظر والدین وجود دارد؟ فرضیه‌ اصلی این ...  بیشتر

تجربه آسیمیلاسیون زبانی چند نسل اخیر(80-50)شهر ایلام

زینب هاشمی؛ سمیه شالچی

دوره 13، شماره 2 ، تیر 1401، صفحه 119-152

https://doi.org/10.30465/scs.2022.37764.2448

چکیده
  آسیمیلاسیون زبانی یکی از اشکال تغییرات زبانی است که در آن افراد یک جامعه­زبانی، زبان دیگری را جایگزین زبان اول خود می­نمایند. در این پژوهش جامعه زبانی شهر ایلام با روش پدیدارشناسی مورد مطالعه قرار گرفته­اند. جمعیت نمونه تحقیق 20نفر از افراد متولد دهه­های50 -80 شهر ایلام بوده­ است که بصورت کاملاً هدفمند انتخاب شده اند. یافته­های ...  بیشتر