دوره و شماره: دوره 14، شماره 2، شهریور 1402 (تابستان ۱۴۰۲) 
روایت از آسیب‌های اجتماعی در سینمای دهه ۷۰ ایران (مورد مطالعه فیلم‌های دو زن و زیر پوست شهر)

صفحه 25-52

10.30465/scs.2023.45349.2730

رویا فتح اله زاده؛ مصطفی مهرآیین؛ حسین ابوالحسن تنهایی؛ زهرا حضرتی صومعه؛ خدیجه ذوالقدر