جامعه پژوهی فرهنگی
1. فراتحلیل مطالعات ناظر به برساخت اجتماعی بدن در جامعه ایرانی (مورد کاوش: مقالات علمی‌پژوهشی داخلی 1395-1386)

ابراهیم اخلاصی؛ یاسر رستگار؛ زهرا راسخی

دوره 10، شماره 3 ، پاییز 1398، صفحه 1-25

http://dx.doi.org/10.30465/scs.2019.4935

چکیده
  مطالعه بازنمایی اجتماعی و زیبایی­شناسنانه بدن در حوزه عمومی از رایج­ترین دستورکارهای پژوهشی دهه اخیر در ایران بوده است. پراکندگی نتایج مطالعات، ضرورت فراتحلیل پژوهش­های ناظر به ساخت اجتماعی بدن را با به­منظور رسیدن به تصویری نسبتاً جامع از آورده­ها و چالش­های مطالعاتی آشکار می­سازد. هدف مطالعه، شناسایی و سنخ­بندی ...  بیشتر

2. بازنمایی معنا و تجربه خالکوبی در میان زنان جوان

حسین افراسیابی؛ طاهره شریعتی نسب

دوره 10، شماره 3 ، پاییز 1398، صفحه 26-49

http://dx.doi.org/10.30465/scs.2019.4936

چکیده
  خالکوبی ریشه در آیین­های کهن دارد که در دوره های مختلف در معنای مناسک گذار، کنش زیباشناختی و هویتی استفاده شده است. نوشته­ها و نقوش خالکوبی دال بر بازنمایی معانی مختلف از بدن است. پژوهش حاضر در جست­و­جوی دلایل و تفسیر زنان از اقدام به خالکوبی است. در این پژوهش از روش نظریه­ داده بنیاد برای اجرا و تحلیل داده­ها استفاده شد. مشارکت­کنندگان ...  بیشتر

3. پاتریمونیالیسم و خودکامگی سیاسی در عصر اول حاکمیت قاجاریه

محمدرضا علم؛ شهرام جلیلیان؛ محمد افسری راد

دوره 10، شماره 3 ، پاییز 1398، صفحه 51-77

http://dx.doi.org/10.30465/scs.2019.4937

چکیده
  پادشاهان قاجار تا قبل از انقلاب مشروطیت، با گسترش و توسعۀ دیوان­سالاری، توانستند سلطۀ سیاسی خود را که از ویژگی خودکامگی برخوردار بود، بر جامعه تسری دهند. بنابراین هدف این مقاله بررسی پدیده خودکامگی سیاسی به­ اتکای دیوان­سالاری و بر اساس الگوی دولت پاتریمونیال ماکس وبر می­باشد. در ساختار سیاسی قاجاریه، شاه که در رأس همه امور ...  بیشتر

4. بازنمایی مردانگی در آگهی های تبلیغاتی مجلات خانوادگی

فرزانه بازیار؛ حمید عبداللهیان؛ تقی آزاد ارمکی؛ مهرداد نوابخش

دوره 10، شماره 3 ، پاییز 1398، صفحه 79-99

http://dx.doi.org/10.30465/scs.2019.4938

چکیده
  هدف از این پژوهش مطالعه سبک زندگی مردان در آگهی های تبلیغاتی مجلات خانوادگی می باشد.  از اینرو با استفاده از نظریه گیدنز در حوزه سبک زندگی و روش نشانه شناسی بارت در پی پاسخ به این پرسش است که: آگهی های تبلیغاتی مجلات خانوادگی معاصر  سبک زندگی مبتنی بر کلیشه های جنسیتی مردانه را روایت می کنند؟  در این راستا هویت فردی، هویت اجتماعی، ...  بیشتر

5. آستانگی ایرانی و بازنمایی نمادین مفهوم آلودگی: مطالعه انسان شناختی نظام و رویکرد گفتمانی نمایش «شهر قصه» اثر بیژن مفید

علیرضا حسن زاده

دوره 10، شماره 3 ، پاییز 1398، صفحه 101-132

http://dx.doi.org/10.30465/scs.2019.4939

چکیده
  یکی از رویکردهای گفتمانی موجود در آثار هنری و ادبی عصر پهلوی، نقد شهر مدرن شده و فرهنگ برآمده از آن به­مثابه منبع آلودگی و مسخ است. این رویکرد گفتمانی که طیفی وسیع از گفتارها و نظام­های معنایی آثار هنری و ادبی دوره یاد شده را دربر دارد، خلوص و پاکی روستا و جامعه ماقبل مدرن را در تقابل با تهدیدی جدی می­یابد که فرهنگ بیگانه و آلوده ...  بیشتر

6. بررسی و تحلیل تاریخی وضعیت برنامه های آموزشی از حیث مهارت افزایی دانشجویان رشتۀ علوم اجتماعی و اشتغال دانش آموختگان آن در مقاطع گوناگون تحصیلی از آغاز تا سال1395

محمدسالار کسرایی؛ آتنا غلام نیارمی

دوره 10، شماره 3 ، پاییز 1398، صفحه 133-157

http://dx.doi.org/10.30465/scs.2019.4940

چکیده
  واکاوی برنامه آموزشی هر رشته علمی به ویژه از حیث بررسی رابطه علم و مهارت در آن از ضرورت و اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این مقاله با رویکردی تاریخی-انتقادی به واکاوی برنامه های آموزشی رشته علوم اجتماعی و ارزیابی نسبت بین تحصیل، مهارت افزایی و اشتغال دانش آموختگان این رشته پرداخته شده است. چارچوب نظری با بهره گیری از رویکردهای الگوی ...  بیشتر