جامعه پژوهی فرهنگی
1. نقش علایق برسازنده‌ی شناخت در کتب جامعه‌شناسی دوره دوم متوسطه

هادی زندسلیمی؛ همایون مرادخانی؛ سیاوش قلی پور

دوره 10، شماره 4 ، زمستان 1398، صفحه 1-24

http://dx.doi.org/10.30465/scs.2020.4941

چکیده
    هدف این پژوهش بررسی نقش علایق برسازنده شناخت در کتب جامعه شناسی دوره دوم متوسطه  است. برای تحقق این هدف با استفاده از روش کیفی و با رویکردی انتقادی به بررسی محتوای کتاب‌های درسی پرداختیم. در این پژوهش نقد به دو صورت انجام می گیرد. 1- نقد درون متنی 2- نقد برون متنی. نقد برون متنی، براساس الگوهایی است که چارچوب نظری- در این جا نظریه ...  بیشتر

2. تحلیل جنبش‌های اجتماعی نوین بر اساس مکتب فرانکفورت

عبداله قنبرلو

دوره 10، شماره 4 ، زمستان 1398، صفحه 25-48

http://dx.doi.org/10.30465/scs.2020.4942

چکیده
  جنبش‌های اجتماعی نوین یکی از مهمترین پدیده‌هایی هستند که در شاخه‌های مختلف علوم اجتماعی و انسانی در مورد آنها مطالعه و پژوهش صورت می‌گیرد. انتقاد از نظم اقتصادی موجود و مسائل هویتی مدرنیته از مهمترین وجوه شباهتی هستند که بسیاری از جنبش‌های نوین را به هم پیوند می‌دهند. آنها مبین پیوند عمیق بین اقتصاد و فرهنگ هستند. از این زاویه، ...  بیشتر

3. مطالعه چالش‌های فراروی سمن‌های حمایتی برای مداخله در مسائل اجتماعی و بهبود وضعیت اقشار آسیب‌پذیر

بهنام لطفی خاچکی

دوره 10، شماره 4 ، زمستان 1398، صفحه 49-76

http://dx.doi.org/10.30465/scs.2020.4943

چکیده
  این تحقیق با رویکرد برساخت‌گرایی به دنبال پاسخ به این پرسش است که سمن‌های حمایتی برای مداخله در مسائل اجتماعی و بهبود وضعیت اقشار آسیب‌پذیر با چه چالش‌هایی مواجه هستند. روش مورد استفاده نظریه مبنایی و تکنیک جمع‌آوری داده‌ها، مصاحبه عمیق نیمه‌ساخت‌یافته با 23 نفر از فعالان سمن‌ها و مشاهده 34 سمن حمایتی است. طبق یافته‌ها، محوری‌ترین ...  بیشتر

4. واکاوی عوامل زمینه ای مرتبط با روسپیگری: یک مطالعه کیفی مورد مطالعه زنان مراجعه کننده D.I.C. خانه خورشید تهران

مجید موحد؛ نجمه شهبازی؛ زهرا معاون

دوره 10، شماره 4 ، زمستان 1398، صفحه 77-103

http://dx.doi.org/10.30465/scs.2020.4946

چکیده
  هدف از انجام پژوهش حاضر؛ کشف عوامل زمینه ای و دلایل تن­فروشی است. روش­شناسی مورد استفاده برای نیل به هدف فوق نظریه­ی زمینه­ای بود. تعداد 24 نفر از زنان مراجعه کننده .D.I.C خانه خورشید تهران در پژوهش مشارکت نمودند که با استفاده از روش نمونه­گیری هدفمند و نظری انتخاب شدند. داده­ها با استفاده از روش مصاحبه عمیق، جمع­آوری و به کمک ...  بیشتر

5. بررسی رابطه درآمد با سلامت زنان (نمونه مورد مطالعه کارکنان زن دانشگاه زنجان)

سید حسین میرجلیلی؛ مهری عباس زاده گودرزی؛ نرگس مرادخانی

دوره 10، شماره 4 ، زمستان 1398، صفحه 105-123

http://dx.doi.org/10.30465/scs.2020.4947

چکیده
  در دهه های اخیر، با ورود گسترده زنان به دانشگاه، عرصه های اجتماعی و تقاضای مضاعف آنان برای ورود به بازار کار مواجه هستیم. از آنجا که شغل به منزله مقولهای محوری در دنیای جدید و یکی از تعیین کننده های اجتماعی مؤثر بر کلیت سلامت مطرح است و سلامت زنان در ابعاد مختلف، سلامت خانواده و نهایتاً سلامت جامعه را بـه دنبـال دارد، این مهم ما را بر ...  بیشتر

6. علوم اجتماعی و مسئله مفروضات پشت صحنه

سیدجواد میری

دوره 10، شماره 4 ، زمستان 1398، صفحه 125-140

http://dx.doi.org/10.30465/scs.2020.4948

چکیده
  از آن جایی که رابطه علم و ایدئولوژی یکی از پیچیده‌ ترین روابط فرهنگی است، برای رسیدن به این بینش در فهم پدیدارها، نیازمند فهم دقیق تری از این رابطه هستیم. برای گذر از «دوگانه‌ها» نیازمند طرح مسئله «مفروضات پشت صحنه» در نگاه الکساندر هستیم. مفروض به مثابه یک مفهوم خنثی نیست بل دارای لایه های هرمنوتیکی است. به انحاء گوناگون ...  بیشتر