جامعه پژوهی فرهنگی
فراتحلیل مطالعات دینداری و هویت ملی در ایران

اسداله بابایی فرد؛ حسن پیری؛ محمد سلیمان نژاد؛ محمد منتی

دوره 10، شماره 1 ، خرداد 1398، صفحه 1-21

http://dx.doi.org/10.30465/scs.2019.4077

چکیده
  گستردگی و پراکندگی مطالعات با موضوع دین­داری و هویت ملی، ضرورت استفاده از روش فراتحلیل را مضاعف می­نماید. از این رو هدف این مقاله تحلیل و ترکیب نتایج پژوهش­های انجام شده در رابطه با دینداری و هویت ملی است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه مقالات علمی و پژوهشی انجام شده در ایران در زمینه بررسی رابطه بین دینداری و هویت ملی از سال 1385 ...  بیشتر

تحلیل محتوای کتاب های دوره متوسطه اول برحسب میزان توجه به مولفه‌های سرمایه اجتماعی در سال تحصیلی 98-97

عیسی برقی؛ محمد حرفتی سبحانی لیل آبادی

دوره 10، شماره 1 ، خرداد 1398، صفحه 23-50

http://dx.doi.org/10.30465/scs.2019.4076

چکیده
  در دهه­های اخیر دغدغه های توسعه پایدار در میان جوامع سبب گردیده است که تمامی مولفه های توسعه از جمله توسعه اجتماعی در کانون توجه صاحبنظران قرار گیرد. در این بین مفهوم سرمایه اجتماعی که به عنوان یک کاتالیزور سبب اثربخشی سایر اقسام سرمایه ها می شود ضرورری است در برنامه ریزی های اصولی نهاد آموزش و پرورش به عنوان نتایج آموزشی–تربیتی، ...  بیشتر

ترجیحات شیعی – سنی باروری در ایران

یعقوب فروتن؛ شادی بایزیدی

دوره 10، شماره 1 ، خرداد 1398، صفحه 51-73

http://dx.doi.org/10.30465/scs.2019.4078

چکیده
  در این تحقیق، الگوها و تعیین کننده های مرتبط با ترجیحات باروری گروه های شیعی و سنی مذهب در ایران را مورد توجه و بررسی قرار می دهیم. مطابق نتایج این تحقیق، بیشترین ترجیح باروری هم در جمعیت شیعی مذهب و هم در جمعیت سنی مذهب معطوف به الگوی "خانواده دو فرزندی" است، درحالیکه دو الگوی "خانواده بی فرزندی" و "خانواده تک فرزندی" نه در جمعیت شیعی ...  بیشتر

بازشناسی شاخص های شکل دهنده نظم اجتماعی و فرهنگی در شهر ایرانی _ اسلامی (مقایسه تطبیقی بازار تاریخی تبریز و پاساژهای پیرامون)

اصغر مولائی

دوره 10، شماره 1 ، خرداد 1398، صفحه 75-99

http://dx.doi.org/10.30465/scs.2019.4079

چکیده
   در شهر ایرانی_اسلامی، نظم اجتماعی و فرهنگی یا برگرفته از اصول و تعالیم دین مبین اسلام بوده یا هماهنگ با تعالیم اسلامی بوده که در زندگی روزمره مسلمانان جاری می­باشند بطوریکه رعایت این اصول و حقوق در شهر اسلامی به­عنوان جزئی از عقاید و حقوق مسلم برای مسلمانان پذیرفته می­شود. مهمترین قاعده تنظیم کننده روابط اجتماعی، فرهنگی و ...  بیشتر

مطهری و سنّت‌های جامعه‌شناسی: نگاهی آلترناتیو

سیدجواد میری

دوره 10، شماره 1 ، خرداد 1398، صفحه 101-109

http://dx.doi.org/10.30465/scs.2019.4080

چکیده
  شاید اغراق نباشد اگر بگوییم یکی از بنیادی‌ترین پرسش‌ها در جامعه‌شناسی این است که «جامعه‌شناس» کیست؟ به عبارت دیگر، معیار تعیین تشخص یک اندیشمند به جامعه‌شناس بودن یا نبودن بر چه مبنایی استوار است؟ البته ممکن است در قرن بیست و یکم میلادی این پرسش برای بسیاری از خوانندگان بی‌ربط جلوه کند، اما با «چرخش‌های پست مدرنی» ...  بیشتر

تبیین همزمانی تحولات فرهنگی و باروری در ایران

محمد حسین نجاتیان؛ محسن ابراهیم پور؛ منصور شریفی؛ حبیب اله زنجانی؛ علی بقایی

دوره 10، شماره 1 ، خرداد 1398، صفحه 111-137

http://dx.doi.org/10.30465/scs.2019.4081

چکیده
  باروری یا به تعبیر دیگرفرآیند فرزند آوری ، اگرچه از ارکان اصلی و مهم جمعیت شناسی است اما به عنوان یک پدیدۀ اجتماعی، ارتباط بسیار نزدیکی با فرهنگ وبه طور اخص با سیمای اجتماعی – اقتصادی و سیاست های کلان کشورها دارد. از این رو سیاست و برنامه های اجتماعی اقتصادی و فرهنگی به عنوان یکی از متغیرهای مهم  ، تاثیرقابل ملاحظه ای برباروری ...  بیشتر