کلیدواژه‌ها = سبک زندگی
بازخوانی هویت اجتماعی اعضای جماعت مذهبی "مکتب قرآن کردستان" از رهگذر سبک زندگی و مصرف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1402

رشید احمدی فر؛ احمد غلامی


سبک‏های زندگیِ جهانی‏شده از طریق شبکه‏های ارتباط‏ جمعی و تاثیر آن بر هویت ملی ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اردیبهشت 1403

نفیسه کیانپور؛ سید محمد علی شریعتی؛ محمد رضا اقارب پرست


سوژه سیاه پوش: رویکردی پدیدارشناسانه به پدیده سیاه پوشی پسران شهر ایلام

دوره 13، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 75-99

10.30465/scs.2023.38420.2473

بهمن غلامی؛ یارمحمد قاسمی؛ صدیقه پیری؛ علی فیض اللهی


دین و مصرف در زندگی روزمره شهری

دوره 11، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 59-86

10.30465/scs.2021.15503.1612

محمد سعید ذکایی؛ مهدی امیدی


بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با مصرف آب (مطالعه موردی: زنان شهر اصفهان)

دوره 11، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 55-85

10.30465/scs.2020.5537

مسعود حاجی زاده میمندی؛ مریم بهارلوئی


بازنمایی مردانگی در آگهی های تبلیغاتی مجلات خانوادگی

دوره 10، شماره 3، آذر 1398، صفحه 75-93

10.30465/scs.2019.4938

فرزانه بازیار؛ حمید عبداللهیان؛ تقی آزاد ارمکی؛ مهرداد نوابخش


تأثیر عوامل اجتماعی در روابط نسلی از دیدگاه دانشجویان دختر

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 131-156

صدیقه عباسی؛ خدیجه سفیری؛ امیرمسعود امیرمظاهری


مفهوم سازی سبک زندگی فرهنگی

دوره 8، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 23-44

محمد حسین حسنی؛ محمد سعید ذکایی؛ ابوتراب طالبی؛ علی انتظاری


تحلیل رفتارهای زیست محیطی ساکنان شهر رشت با تأکید برسبک زندگی

دوره 6، شماره 3، آذر 1394، صفحه 87-104

ضرغام فتحی؛ محمدامین کنعانی؛ حسن چاوشیان


رابطة سبک زندگی و مسئولیت‌پذیری فردی و اجتماعی مطالعة موردی: نوجوانان دبیرستانی شیراز

دوره 5، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 19-36

بیژن خواجه‌نوری؛ سیدابراهیم مساوات؛ زهرا ریاحی


خوشه‌بندی سبک زندگی مبتنی بر مصرف رسانه‌ای(مورد مطالعه: کلان‌شهر اصفهان)

دوره 5، شماره 3، آذر 1393، صفحه 31-53

سعید شریفی؛ محمد مهدی مظاهری؛ اکبر اعتباریان؛ بدری شاه طالبی