کلیدواژه‌ها = سبک زندگی
سوژه سیاه پوش: رویکردی پدیدارشناسانه به پدیده سیاه پوشی پسران شهر ایلام

دوره 13، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 75-99

10.30465/scs.2023.38420.2473

بهمن غلامی؛ یارمحمد قاسمی؛ صدیقه پیری؛ علی فیض اللهی


دین و مصرف در زندگی روزمره شهری

دوره 11، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 59-86

10.30465/scs.2021.15503.1612

محمد سعید ذکایی؛ مهدی امیدی


بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با مصرف آب (مطالعه موردی: زنان شهر اصفهان)

دوره 11، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 55-85

10.30465/scs.2020.5537

مسعود حاجی زاده میمندی؛ مریم بهارلوئی


بازنمایی مردانگی در آگهی های تبلیغاتی مجلات خانوادگی

دوره 10، شماره 3، آذر 1398، صفحه 75-93

10.30465/scs.2019.4938

فرزانه بازیار؛ حمید عبداللهیان؛ تقی آزاد ارمکی؛ مهرداد نوابخش


تأثیر عوامل اجتماعی در روابط نسلی از دیدگاه دانشجویان دختر

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 131-156

صدیقه عباسی؛ خدیجه سفیری؛ امیرمسعود امیرمظاهری


مفهوم سازی سبک زندگی فرهنگی

دوره 8، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 23-44

محمد حسین حسنی؛ محمد سعید ذکایی؛ ابوتراب طالبی؛ علی انتظاری


تحلیل رفتارهای زیست محیطی ساکنان شهر رشت با تأکید برسبک زندگی

دوره 6، شماره 3، آذر 1394، صفحه 87-104

ضرغام فتحی؛ محمدامین کنعانی؛ حسن چاوشیان


رابطة سبک زندگی و مسئولیت‌پذیری فردی و اجتماعی مطالعة موردی: نوجوانان دبیرستانی شیراز

دوره 5، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 19-36

بیژن خواجه‌نوری؛ سیدابراهیم مساوات؛ زهرا ریاحی


خوشه‌بندی سبک زندگی مبتنی بر مصرف رسانه‌ای(مورد مطالعه: کلان‌شهر اصفهان)

دوره 5، شماره 3، آذر 1393، صفحه 31-53

سعید شریفی؛ محمد مهدی مظاهری؛ اکبر اعتباریان؛ بدری شاه طالبی