جامعه پژوهی فرهنگی
بررسی دلایل افول هنر آوانگارد در روسیه و نسبت آن با تصلُّب ایدئولوژی در بازه‌ی زمانی پیش از انقلاب اکتبر تا پایان دوران زمامداری استالین

علی الماسی زند؛ سیدجواد میری

دوره 12، شماره 3 ، آبان 1400، صفحه 1-19

https://doi.org/10.30465/scs.2021.32152.2260

چکیده
  همان‌طور که همه می‌دانیم مبانی فکری مارکس متأثر از فلسفۀ هگل بود و به همین دلیل وی در مواجهه با دوگانۀ معروف هنرمستقل و هنرمتعهد (کانت - هگل) طرف هنرمتعهد هگلی را می‌گرفت. از لحاظ نظری، این سوگیری به معنای رد خودمختاری و استقلال اندیشمند و مردود دانستن تفرّد سوژۀ خلاق در ساحت خلق اثر است، اما در عمل خواهیم دید که با توجه به‌ ذات انسان ...  بیشتر

فرهنگ دوگانه: مردم‌نگاری حیات عاطفی در یک اجتماع حاشیه‌نشین و طایفه‌‌ای در تبریز

اصغر ایزدی جیران

دوره 12، شماره 3 ، آبان 1400، صفحه 21-43

https://doi.org/10.30465/scs.2022.35001.2362

چکیده
  هدف این مقاله مطالعه مردم‌نگارانه یک اجتماع طایفه‌ای در محله‌ای تهی‌دست و حاشیه‌نشین در شهر تبریز است. تمرکز پژوهش حاضر حول رابطه بین فرد و اجتماع طایفه‌ای می‌گردد. به همین‌منظور، مردم‌شناسی روان‌شناختی به-طور عام و مردم‌شناسی عواطف به‌طور خاص بینش‌های تحلیلی نویسنده را تشکیل داده‌اند. داده‌های مقاله از مقاطع مختلفی از ...  بیشتر

ارتباطات میان‌فرهنگی به‌مثابه جریانی از تعدیل شخصیت و هویت‌های انسانی-اجتماعی (تحلیلی بر فیلم سینمایی هفت سال در تبت از منظر ارتباطات میان‌فرهنگی)

بهروز روستاخیز

دوره 12، شماره 3 ، آبان 1400، صفحه 45-65

https://doi.org/10.30465/scs.2021.34959.2361

چکیده
  تصور مواجهه با دیگری، اغلب تصوری غریب است. ما هر اندازه هم که کنجکاو و مایل به کشف جهان­های دیگر بوده و از تمنای چنین کشفی بر سر ذوق باشیم، اما نمی­توانیم بر تمامی اضطراب­ها، تردیدها و گاه حتی ترس­های خویش فائق آئیم. این ترس­ها در سطحی کلان، البته ممکن است به­زودی ما را در لاک دفاعی یا حتی حالت تهاجمی قرار دهد و هیچ کم نیستند ...  بیشتر

بازنمایی ارزشهای اجتماعی در ضرب‌المثلهای مردم ایلام

بهروز سپیدنامه؛ یارمحمد قاسمی؛ شهین آرین

دوره 12، شماره 3 ، آبان 1400، صفحه 67-96

https://doi.org/10.30465/scs.2021.31019.2212

چکیده
  ارزش‌های اجتماعی احساسات ریشه داری هستند که مردم آنها را پذیرفته و مبنای عمل و رفتار خود قرار می‌دهند. هدف از پژوهش حاضر، بازنمایی ارزش‌های اجتماعی در ضرب‌المثل‌های مردم ایلام است. روش تحقیق تحلیل محتوای کمی و جامعه آماری شامل تمامی ضرب‌المثل‌هایی است که در کتاب‌های مربوط منتشر شده‌اند.یافته‌های پژوهش مؤید آنند که شکل غالب ...  بیشتر

شناسایی عوامل موثر بر مولفه های سرمایه اجتماعی در آموزش و پرورش به منظور ارائه مدلی جهت ارتقای آن.

ناهید سمنانی؛ فریبا حنیفی؛ اصغر شریفی

دوره 12، شماره 3 ، آبان 1400، صفحه 97-124

https://doi.org/10.30465/scs.2022.32013.2256

چکیده
  امروزه نقش انسان ها در توفیق تحقق اهداف سازمان ها و ارتقای سرمایه اجتماعی بسیار محرز می باشد، هدف اصلی این پژوهش نیز شناسایی عوامل موثر بر مولفه های سرمایه اجتماعی در آموزش و پرورش به منظور ارائه مدل علمی جهت ارتقای آن است. روش تحقیق در بخش کیفی به روش داده بنیاد و در بخش کمی از نوع پیمایشی است. از 1096 نفر جامعه آماری بخش کمی در سه سطح ...  بیشتر

علم و پراکسیس؛ جامعه به مثابه مرجع اعتبار معرفت

محمد فرهادی؛ نادر امیری

دوره 12، شماره 3 ، آبان 1400، صفحه 125-143

https://doi.org/10.30465/scs.2021.36215.2406

چکیده
  تأمین اعتبار معرفت مهم‌ترین مسأله‌ی مطالعات علم در فلسفه و جامعه‌شناسی است. کاوش معرفت و پرسش از اعتبار آن، علم را به مثابه پدیده‌ای اجتماعی معرفی و جامعه‌شناسی را وارد این مجادله کرد. این تحولات حول مفهوم پراکسیس به مثابه بنیان تأسیس جامعه و پدیده‌های اجتماعی شکل گرفته است. مشخصاً مارکس و ویتگنشتاین پراکسیس و آگاهی -و لذا علم ...  بیشتر