جامعه پژوهی فرهنگی

دربارة پدیدارهای فلسفی-تاریخی دانشگاه در ایران

فلورا عسکری زاده؛ احسان پویافر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1401

https://doi.org/10.30465/scs.2023.43114.2624

چکیده
  در این مقاله کوشش می‌شود که پدیدارهای تاریخی دانشگاه در ایران واکاوی شود. در این راه، پدیدار تاریخی دانشگاه و نسبت آن را با آزادی، اعتلا و ایدة پیشرفت واشکافی می‌کنیم و به پدیدار مغفول یا مستوری از دانشگاه که هنوز بروز نکرده است، مجال بروز می‌دهیم. تأکید می‌شود که در چنین راهی، بروز تفکر دوگانه‌انگار، دانشگاه را از پروا (که عنصر ...  بیشتر

پژوهش به مثابه برساخت:پیشنهاد یک چهارچوب روش‌شناختی برای نظریه کنشگر-شبکه

رحمان شریف زاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1402

https://doi.org/10.30465/scs.2023.44788.2705

چکیده
  نظریه کنشگرشبکه دلالت‌های روش‌شناختی مهمی دارد و در چند سال اخیر به ویژه در رشته‌های علوم اجتماعی بسیار مورد استفاده قرار گرفته است. پژوهشگران زیادی با علایق گوناگون به عناصر روششناختی (و هستیشناختی) این نظریه توجه کرده‌اند. با این حال، همواره ابهاماتی در این که این چارچوب دقیقاً چیست و چگونه در پژوهش‌های کیفی کاربرد دارد، وجود ...  بیشتر